Thai Rubber Latex Group Public Company Limited : Producer of Latex, latex concentrate, manufacturer & exporter.

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : Producer of Latex, Rubber Thread, and Disposable Latex Glove

หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | ติดต่อเรา | เว็บเกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซน์

Thaitexgroup : Manufacturer of Latex, Silicon & talcum Rubber Threads, and Disposable Latex Glove

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู่ส่งออกรายสำคัญของประเทศ สินค้าหลักของเราประกอบด้วย นํ้ายางข้นธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดของเรา มาจากความสมํ่าเสมอในการจัดหาสินค้า คุณภาพของสินค้า และการตอบสนองต่อลูฏค้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เรากลายเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจยางพาราที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง กว่า 30 ปีแห่งการทุ่มเท เราคือหนึ่งในผู้นำ เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมยางพารา และสินค้าของเรา เป็นที่ยอมรับทั้งในแง่คุณภาพและบริการทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

No data
 


 

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน ครอบครุมทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต ขั้นตอนการขนส่งสินค้าถึงผู้รับ และการบริหารจัดการกับสินค้า เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราพร้อมทุกเมื่อที่จะจัดหาสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ได้ทันท่วงที่ ที่ลูกค้าต้องการ จุดมุ่งหมายในความทุ่มเมของเรา คือการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเช่นกัน

Thai Rubber Latex Corporation : An ISO ceritified company    Thai Rubber Latex Corporation : An ISO ceritified company   Thai Rubber Latex Corporation : An ISO ceritified company   Thai Rubber Latex Corporation : An ISO ceritified company
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2549 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 6 กันยายน 2564